Kamu Personeli Harcama Yönetim sistemi ve Harcama Yönetim sistemi hakkında yapılan bilgilendirme toplantısı İlçe Kaymakamı Hüseyin ÖNER’in açılış konuşması ile başladı. Kaymakamlık Konferans Salonunda İlçemiz Malmüdürü Mustafa AK tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına tüm Lise, Özel Eğitim Okulları, Halk Eğitim Merkezi, Din Öğretimi Okulları ile Öğretmenevi  Müdür, Müdür Yardımcıları ve memurları ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Birimi şef ve memurları katıldı. Yeniden yapılanmaya gidilen sistemin adı Mali Yönetim Sistemi (MYS) olup Bütünleşik Mali Sistemi ile e-belge uygulamasına geçilecek ve geçiş aşaması sonrasında belge taşıma zorunluluğu olmayıp tüm veriler Bakanlıkların ana merkezinde toplanacaktır. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Ve Kontrol Kanunu kapsamında bulunan tüm idareler ayını belge sistemi ile  aynı muhasebe sistemine kullanacaklardır. Harcama aşamasında kontrol düzeyi artacak olup, mali işlemler daha hızlı yerine getirilecektir. Bütünleşik mali sistem Yeni Devlet Muhasebesi ve e-belge sistemi olarak da tanımlanabilir.